Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Flevobike. De inhoud van de site is beschermd door het auteursrecht. Het is bezoekers toegestaan materiaal van deze site te downloaden, echter slechts voor eigen en niet commercieel gebruik. Voor het overige mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flevobike, geen enkele afbeelding of ander onderdeel van deze site in welke vorm of hoedanigheid ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Flevobike zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft dienaangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Flevobike aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek. Flevobike behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Voor nadere informatie over de inhoud van deze site kunt u contact met ons opnemen via E-mail, Fax, of Telefoon.